สรุปกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558

 


 

img 4652
วันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบข่าว

img 22221
การติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว

img 1234
งานวิชาการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเขางู

ภาพประกอบข่าว  

img 3432
บรรยากาศการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ภาพประกอบข่าว

img 4
ค่ายปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข

 ภาพประกอบข่าว

 img 2865
วันมาฆบูชา

ภาพประกอบข่าว


img 2775
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิกกาวาส(ธรรมวิทยา)

ภาพประกอบข่าว

 img 2731
มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 13

ภาพประกอบข่าว

img 2491
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ภาพประกอบข่าว

img 2405
การอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ

ภาพประกอบข่าว

img 2271
กลุ่มนิเทศและติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจเยี่ยม

ภาพประกอบข่าว

 img 2234
สพฐ.ออกติดตามตรวจสอบงบลงทุน

ภาพประกอบข่าว

img 2115
การประชุมอบรมสัมมนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ภาพประกอบข่าว

 

img 6
การเข้าค่าย - เนครนารี สามัญรุ่นใหญ่

ภาพประกอบข่าว


 img 2222
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนเขางู

ภาพประกอบข่าว

วันที่ 2 (28 มกราคม 

 img 1123
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 

ภาพประกอบข่าว

 img 1111
พิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ในวันครูจังหวัดราชบุรี ปี 59

ภาพประกอบข่าว

img 9565
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว

img 9337
งานวันเด็กแห่งชาติ 

ภาพประกอบข่าว 

 

 img 9193
ประชุมครูประจำเดือน

ภาพประกอบข่าว

img 9089
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Dlit

ภาพประกอบข่าว

 

img 3
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

ภาพประกอบข่าว

 

img 9426
ประชุมครู

ภาพประกอบข่าว


 

img 8902
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภาพประกอบข่าว

 img 8485
สอบธรรมศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 

img 8367
การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาพประกอบข่าว

img 8365
การแข่งขันกีฬาภายใน

ภาพประกอบข่าว

  

 img 8239
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบข่าว

 img 8112
ประชุมครูประจำเดือน

ภาพประกอบข่าว

 

 img 7903
อบรมคุณธรรม จริยธรรม

ภาพประกอบข่าว

 

img 6404
ประชุมสัมมนาโครงการ "ปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง"

ภาพประกอบข่าว 

 img 5083
งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดดอนตลุง

ภาพประกอบข่าว 

 img 1
งานเกษียณอายราชการ สพป.รบ.จัดโดยชมรมผู้บริหารสถานศึกษา

กล้อง 1||กล้อง 2||กล้อง 3

img 11
งานเกษียณอายราชการ สพป.รบ.1

กล้อง 1||กล้อง 2||กล้อง 3||กล้อง 4

img 3653
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

ภาพประกอบข่าว 

 img 3106
ารประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครํ้งที่ 65

ภาพประกอบข่าว

 img 3083
กิจกรรมค่ายนันทนาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพประกอบข่าว

img 2533
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม

ภาพประกอบข่าว

 

img 2502
นักเรียนรับทุนการศึกษา ปตท.

ภาพประกอบข่าว

 

 img 2175
นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ภาพประกอบข่าว

 

 
img 1618
อบรมปฏิบัติการแผนป้องกันอัคคีภัย

ภาพประกอบข่าว

 

img 1502
การประชุมชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.รบ.1

ภาพประกอบข่าว

img 1372การอบรมโครงการ Two
Be Number One และโครงการครู D.A.R.E

ภาพประกอบข่าว

 

 img 1318
กิจกรรมวันอาเซียน

ภาพประกอบข่าว

 

 img 0751
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว

img 0672
คณะครูกลุ่มโรงเรียนเขางูเดิมศึกษาดูงาน

ภาพประกอบข่าว 

img 0268
งานอำลาและเลี้ยงส่งนายนฤชา สายหมี

อำลา|งานเลี้ยงส่ง|

 img 0186
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน

ภาพประกอบข่าว

 img 9529
กิจกรรมวันภาษาไทย

ภาพประกอบข่าว

 

img 9433
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

ภาพประกอบข่าว

 img 9301
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

ภาพประกอบข่าว

 

img 9190
ท่านศน.มาโนช  จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ภาพประกอบข่าว 

 img 9095
พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียน ห้องพิเศษ

ภาพประกอบข่าว

img 9070
กิจกรรมประกวดห้องเรียน

ภาพประกอบข่าว

 

img 9030
ประขุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเขางูเดิม

ภาพประกอบข่าว

 

 img 8976_1_5
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ภาพประกอบข่าว

 

 img 8676
ประชุมครู

ภาพประกอบข่าว

 
 

img 8477
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ภาพประกอบข่าว 

 img 8404
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพประกอบข่าว


 

img 8196
การติดตามการแก้ปัญหาการจัดซื้อหนังสือเรียน

ภาพประกอบข่าว

 

img 8117
การออกแบบการเรียนรู้แบบ BBl

ภาพประกอบข่าว

 

 img 8046
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพประกอบข่าว

 

 img 7884_resize
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้

ภาพประกอบข่าว

 img 7831
พิธีมอบสำเนาเกียรติบัตร "สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"

ภาพประกอบข่าว

 img 7328
การประชุมสัมนนา"โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน"

ภาพประกอบข่าว

 img 7052
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบข่าว

  

img 6718
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบ

 
 

 img 6406
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ภาพประกอบข่าว

 
 

 img 5654
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาพประกอบข่าว

 

img 5578
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 มอบเงินบริจาค

ภาพประกอบข่าว 
 

img 5521
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบข่าว

 img 5486
ประชุมครูโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

ภาพประกอบข่าว

 img 5468
จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

ภาพประกอบข่าว

     
     
       
       
       
       
       
 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review