LINE ALBUประเมินภายใน_๒๒๐๙๑๘_10 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันศุกร์ที่ 26  สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) รับการนิเทศติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินการประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการประเมินโดย ผอ.พิษณุ  โชตศิริคุณวัฒน์ ผอ.วิเชียร ทองน้อย ผอ.จิราพร หลายพูนสวัสดิ์  เป็นผู้มาประเมินผู้บริหารและคณะครู  ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่มาช่วยเสนอแนะและเติมเต็ม เพื่อการพัฒนาต่อไป     

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review