งานวันสุนทรภู่ 65กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ

 เช่น การประกวดคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี แต่งกายตามวรรณคดี แสดงบนเวที ประกวดการแต่งกายของคณะครูและนักเรียน 

โดยมีนางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฏร์ศรัทธาทาน) เป็นประธานในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 

                      ขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็งที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review