ตัดต้นไม้โดยเทศบาล ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนตัดต้นไม้โดยความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเขางู

 

โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลเขางูตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน

ขอขอบพระคุณท่านนายยกเทศบาลตำบลเขางูที่ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review