ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2

 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางปราณี ทัยคุปต์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมอบรม จำนวน 95 คน 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review