ถวายอาหารเพล63 พิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารเพล โครงการ สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 2 จำนวน 16 โรงเรียน ทำบุญตักบาตรถวายภัตราหารเพล โครงการ สืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (เดือนละ2ครั้ง) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ วัดดอนตลุง ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อำนวยความสะดวกโดย นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน และคณะครู ในโรงเรียน

1

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review