ทัศนศึกษาประถมปลาย62 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 

 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562  นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) และ คณะครูนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review