สอบโอเน็ต  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เป็นสนามจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.๓ ของทางโรงเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจ แก่คณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนทุกๆคนในโรงเรียน            

ณ สนามสอบโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

โดยมี นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำนวยการสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review