2018-11-01 เปิดภาคเรียนที่ 2.2561ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

วันพฤหัสบดีที่  1 พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธง นางอรอนงค์  ณ  พัทลุง กล่าวต้อนรับนักเรียน ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมแนะนำครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคนใหม่ ครูธนิสร  นิลลักษณ์ 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review