2018-09-25 ประเมินลูกจ้างชั่วคราว 

การประเมินครูผู้ช่วย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้ดำเนินการประเมินครูผู้ช่วย นางสาวจิราภรณ์  ภู่ยินดี  นางปชาวริณท์  บ้งกาวงษ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีผู้รับการประเมินจำนวน 5 คน ดังนี้ 1.นางสาวเขมิกา  ศิริองอาจ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2.นางสาวกันยา  ชมวงษ์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนชั้นปฐมวัย  3.นายอติชาติ  ชมภูพันธ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  4.นายกล้าณรงค์  วงศ์ษาโรจน์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา  และ 5.นายกำธร  ศรีสงคราม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ  ห้องประชุม 1 โรงเรียนวัดดอนตลุง  

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review