2018-08-02 พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียงพิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียง 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.  นางโสภี  สุขเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียง “มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก” ให้กับครูสุวิชา  วงค์ตัน  และครูสุมาลี  แกล้วกล้า ครูผู้ดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018  หลังจบกิจกรรมหน้าเสาธง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้เรียกประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อนัดหมายเรื่องการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review