2018-07-16 การอบรมธรรมะสําหรับนักเรียน ธรรมสัญจรจากวัดสู่โรงเรียนการอบรมธรรมะสําหรับนักเรียน “ธรรมสัญจรจากวัดสู่โรงเรียน”

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระใบฎีกาคมกฤษ  ขนติพโล ครูสอนธรรมศึกษาชั้นเอก รักษาการเจ้าอาวาสวัดวิมุตติธรรม(ธ)  เข้าบรรยายธรรมะ ให้กับคณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)  ในหัวข้อเรื่อง นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตําบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล (อิทธิบาท 4) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตลุง

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review