2018-07-12 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้านิเทศก์ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของครูจิราภรณ์ ภู่ยินดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

 

ภาพประกอบกิจกรรม||กลับหน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review