2018-05-26 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น

 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อบรม สพฐ.137 โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยอบรมระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 มีครูผู้เข้ารับอบรม จำนวน 60 คน

ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review