2018-05-05 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.50 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อบรม สพฐ.137 โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยอบรมระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2561 มีครูผู้เข้ารับอบรม จำนวน 60 คน

 


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review