01 ประเมินครูจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

 

วันที่  19  กันยายน  2560  โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 445/2560 ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560 ประกอบด้วย 1.นางโสภี  สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)  2.นายสุนทร  คุสินธุ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา  3.นางวิจิตรา  คณา  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนวัดดอนตลุง  มีผู้รับการประเมินจำนวน 7 คน ดังนี้ 1.นางสาวเปรมฤดี  ลิ้มทุติเนตร ตำแหน่งพนักงานราชการ  2.นายกำธร  ศรีสงคราม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  3.นางสาวเขมิกา  ศิริองอาจ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนชั้นปฐมวัย  4.นางสาวกันยา  ไวยากรณ์  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนชั้นปฐมวัย  5.นายอติชาติ  ชมภูพันธ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  6.นางสาวฐาณิชา  อร่ามคง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย  และ 7.นายสมพิศ  วิชิตชาญ  ตำแหน่งช่างปูน 4

 


ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review