01 ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

วันที่  3  สิงหาคม  2560  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามแนวประราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนจึงนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานราชภักดิ์ , วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์  ชะอำ ,     วัดเขาบันไดอิฐ  และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  จ.เพชรบุรี
ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

ทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review