01 วันภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย อนุรักษ์ภาษาไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่พระสุนทรโวหาร

  
ภาพประกอบ||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review