img 9528การประเมินโรงเรียนสุจริต


วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ท่านศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้เข้ามาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) โดยมีท่านผอ.โสภี สุขเจริญ และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)


ภาพประกอบข่าว||กลับสู่หน้าหลัก

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review