ประมวลภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมวันภาคภูมิใจ 

ภาพช่วงที่ 1 ||ภาพช่วงที่ 2 ||ภาพช่วงที่ 3

การประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

ภาพการประเมิน

งานวันวิชาการ 

อัลบัมที่1 อัลบัมที่2 

อัลบัมที่ 3 

กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดดอนตลุง
ภาพประกอบข่าว

การติดตามโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

ชมภาพประกอบข่าว

 

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ภาพประกอบข่าว

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ภาพประกอบกิจกรรม||
เตรียมเดินทาง


วันครู ประจำปี 2556

ภาพประกอบข่าวทั้งหมด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
ชุดที่ 1 || ชุดที่ 2

altการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเขางู(เดิม)

พิธีเปิด ||บรรยากาศ||พิธีปิด

การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

ชุดที่ 1  ||ชุดที่ 2


 altกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ประมวลภาพประกอบกิจกรรมวันที 14 ธันวาคม

ประมวลภาพประกอบกิจกรรมวันที่ 15 ธันวาคม

ประมวลภาพประกอบกิจกรรมวันที 16 ธันวาคม

กิจกรรมรอบกองไฟ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

ภาพประกอบข่าวกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 

เป็นสนามสอบธรรมศึกษาปี 2555

ภาพประกอบข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่altส่งคุณครูศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล

ภาพการอำลานักเรียนและคณะครู ผู้บริหาร ||  ภาพการเดินทางสู่เขาวัง  || ภาพการเลี้ยงส่งช่วงกลางคืน  
ต้อนรับคุณครูสุมาลี แกล้วกล้า

ชมภาพประกอบข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่
 กิจกรรมวันลอยกระทง  ปี 2555

 

ภาพประกอบข่าวทั้งหมด    || ภาพกระทงประดิษฐ์  
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพข่าวเพิ่มเติมทั้งหมด||ภาพลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

 

alt

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2555

พิธีเปิด|||งาน ผสมงาน ผสานใจ พัฒนาเด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน 

 altโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

 

ภาพข่าวเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 

 altการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประจำปี

ภาพประกอบกิจกรรม วันที่ 1

ภาพประกอบกิจกรรม วันที่ 2

ภาพประกอบกิจกรรม วันที่ 3

ภาพประกอบกิจกรรม วันที่ 4

    การประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ลิกเพื่อชมภาพประกอบข่าว

 

 
 

ในวันที่ 26 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดงานมุฑิตาจิตคุณครูสิริพร

 

คลิกที่นี่ชมภาพประกอบข่าวกิจกรรมช่วงเช้า || คลิกที่นี่ชมภาพประกอบข่าวกิจกรรมช่วงค่ำ

   

 

ในวันที่ 21 กันยายน 2555 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)โดยการนำของท่าน ผอ.โสภี 

 

คลิกที่นี่ชมภาพประกอบข่าว ชุดที่ 1/3  ||ชมภาพประกอบข่าว ชุดที่ 2/3

     โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง

 

ชมภาพประกอบข่าว

 

 

 
ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

 

ชมภาพประกอบ


 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณภาพครู

คลิกที่ที่เพิ่มชมภาพเพิ่มเติม 

(Updated!!!)การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูทั้งระบบ ปี 2555

คลิกชมภาพข่าวที่นี่ 

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

คลิกชมภาพรายละเอียดการร่วมงานของนักเรียนเพิ่มเติม

กิจกรรมรู้ทันภัยยาเสพติด

ชมภาพเพิ่มเติม 

วันภาษาไทย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

การนิเทศ ศึกษาชั้นเรียน และแนะนำการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม


งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

คลิกที่นี้เพื่อชมภาพเพิ่มเติม

altสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล

วันที่1|วันที่2|วันที่3|วันที่4|วันที่5


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 

 

 


 

 

 

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review