pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติผู้บริหารโรงเรียน

 


ผอ1

นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เกิด 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2512

ที่อยู่ 17  หมู่ 7  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทร: 096 - 2959989

คติประจำใจ "หวัดดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม จงไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง"

email : rongmam45 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review