pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

ประวัติและพัฒนาการ

      โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2466 โดยระยะแรกอาศัย
ศาลาวัดเป็นที่เรียน  กระทั่ง พ.ศ. 2484 จึงได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข.จำนวน 3 ห้องเรียน
โดยประชาชนบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้าง ปัจจุบันได้รื้อถอนเนื่องจากชำรุดมากไม่อาจซ่อมแซมได้

ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง

หลังที่ 1 แบบ 014 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยงบประมาณของทางราชการ
หลังที่ 2 แบบ 017 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยงบประมาณของทางราชการ และคุณแม่เชื้อ อนันตกูล
คุณณรงค์-คุณประกอบอนันตกูล บริจาคสมทบ ทหารช่าง ช.พัน 52 ช.1 รอ.
คุณบุญเอิบ-คุณทำนุ กิตติอุดม ก่อสร้างเพิ่มเติม
หลังที่ 3 แบบ 017 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยงบประมาณของทางราชการ และ
คุณพจนา ถาวรกิจ คุณแม่เชื้อ อนันตกูล บริจาคสมทบ
หลังที่ 4 แบบเขียนเอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 คุณสมภูมิ-คุณอัญชนา ไวคกุล
สร้างเองทั้งหมด
หลังที่ 5 แบบ สปช. 2/28 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยงบของทางราชการ

อาคารอเนกประสงค์ 4 หลัง

หลังที่ 1-2 แบบกรมสามัญ 312 จำนวน 2 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 และพ.ศ. 2522
หลังที่ 3 แบบ สปช. 201/26 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528
หลังที่ 4 แบบ สปช. 206/26 (2539) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
ทั้งหมดสร้างด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ
ห้องสุขา 5 หลัง จำนวน 22 ที่ สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามเด็กเล่น 1 สนาม

พัฒนาการ

- เริ่มขยายการสอนลงสู่ระดับก่อนประถมศึกษา โดยเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก เมื่อ พ.ศ. 2526
  และเปลี่ยนจากการสอนชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 1-2 ตามโครงการอนุบาลชนบท เมื่อ พ.ศ. 2528
- โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จนสามารถปรับขยายโครงสร้างตำแหน่งผู้บริหาร
   เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2532
- เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปีการศึกษา 2535

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และลงมือปฏิบัติจริงโรงเรียนได้จัดให้มีห้องส่งเสริมการเรียนการรู้ คือ
- ห้องสมุด
- ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (2 ห้อง)
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2 ห้อง)
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา
- ห้องส่งเสริมวิชาชีพ
- ห้องสื่อการเรียน

ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review