pic1
pic2pic4 01
pic4 02
pic4 03
pic4 04
pic4 05
pic4 06
pic4 07

 

 

1

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
prev
next

โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

News image

    กิจกรรมโครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3 ประจำปีการศึกษา 2565

News image

    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –3  ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 –6 ประจำปีการศึกษา 2565

News image

     กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 –6  ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –3 ประจำปีการศึกษา 2565

News image

     กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –3              ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

News image

    กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวันวิชาการ

News image

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวันวิชาการ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจกีฬา ต้านยาเสพติด

News image

     กิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่ใส่ใจกีฬา ต้านยาเสพติด

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2565

News image

    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2565

News image

     กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2565

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

News image

    กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียด

พิธีเปิดศูนย์ดิจทัลชุมชน

News image

    พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ ลูกเ

News image

  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสามัญ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Plearn Kids Camp

News image

   กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Plearn Kids Camp

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)เป็นสถานที่จัดสอบระดับสนามสอบขั้นพื้นฐาน (O-N

News image

   โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)เป็นสถานที่จัดสอบระดับสนามสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

News image

     กิจกรรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันมาฆบูชา

News image

     กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

อ่านรายละเอียด

ถ่ายภาพเตรียมทำอนุสรณ์

News image

   ถ่ายภาพเตรียมทำอนุสรณ์

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่6/2563

News image

      ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่6/2563

อ่านรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

News image

       ประกาศโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

News image

    กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

News image

     กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

News image

     กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

อ่านรายละเอียด

ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

News image

     ปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ...

อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint สร้างสื่อการเรีย

News image

     โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ...

อ่านรายละเอียด

อบรมโครงการ”เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด”

News image

     อบรมโครงการ”เยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด”

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่

News image

     กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ...

อ่านรายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2563และวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพ

News image

     วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยกรมทหารช่างที่ 1 รั

News image

     กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยกรมทหารช่างที่ 1 ...

อ่านรายละเอียด

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 17 และนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา

News image

     งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 17 และนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

การจัดการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-NET)

News image

      การจัดการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

อ่านรายละเอียด

การประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร

News image

     การประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร

อ่านรายละเอียด

อบรมแนวทาง PLC สู่การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ โดยนายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเ

News image

     อบรมแนวทาง PLC สู่การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ โดยนายวัลลภ เหวันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

News image

     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

ประชุมประจำเดือนธันวาคมและเลี้ยงส่งนายธนิสร นิลลักษณ์

News image

     ประชุมประจำเดือนธันวาคมและเลี้ยงส่งนายธนิสร นิลลักษณ์

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

News image

   กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

อ่านรายละเอียด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

News image

     งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

อ่านรายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ

News image

     พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

News image

     กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

News image

     โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

อ่านรายละเอียด

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันสมเด็จพระมหาธ

News image

      พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

News image

    กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อ่านรายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562

News image

    การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบทุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

News image

     การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมกีฬากลุ่ม เขางูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

News image

    กิจกรรมกีฬากลุ่ม เขางูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

News image

   กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

พิธีอำลาครูกัญญาพร เจริญสุข ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดง”มุทิ

News image

     พิธีอำลาครูกัญญาพร เจริญสุข ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดง”มุทิตาคารวะ ...

อ่านรายละเอียด

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มของนักเรียนยากจนพิเศษ

News image

  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มของนักเรียนยากจนพิเศษ  

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เ

News image

      กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

News image

   กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา โดย เทศบาลตำบลเขางู

News image

     กิจกรรมซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา โดย ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรม"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

News image

     กิจกรรม"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมรับทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจพลังงาน ปตท.ก๊าซธรรมชาติ ประจำปี 2562

News image

     กิจกรรมรับทุนการศึกษากลุ่มธุรกิจพลังงาน ปตท.ก๊าซธรรมชาติ ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เดอะรีสอร์ท วอเตอร์ปาร์ค อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร

News image

     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เดอะรีสอร์ท วอเตอร์ปาร์ค อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

อ่านรายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมโ

News image

      สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุ

News image

     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนวัดพลา สพป.ระยอง เขต 1 เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)

News image

      โรงเรียนวัดพลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาระยอง เขต ...

อ่านรายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดราชบุร

News image

     พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนเพื่อการศึกษา โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดราชบุรี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

News image

        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุ

News image

     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

News image

     กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระช

News image

      พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขข

News image

      กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

News image

     กิจกรรมดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

News image

     กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

News image

     กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำขยายผลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562

News image

      กิจกรรมโครงการอบรมแกนนำขยายผลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

News image

      กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562

News image

       กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

News image

      พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

อ่านรายละเอียด

อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจ

News image

      อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

News image

      กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด

อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจ

News image

       อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม ...

อ่านรายละเอียด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

News image

      การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านรายละเอียด

อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจ

News image

      อบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ ...

อ่านรายละเอียด

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี

News image

      งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย พระรามราชนิเ

News image

      ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย พระรามราชนิเวศน์ และหาดชะอำ ...

อ่านรายละเอียด

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

News image

       งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมประเมินสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนปลอดขยะ

News image

       กิจกรรมประเมินสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนปลอดขยะ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

News image

    กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านรายละเอียด

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 16 และนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา

News image

    งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 16 และนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เป็นสนามจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ

News image

     โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เป็นสนามจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันครู 2562

News image

      กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2562

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

News image

      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านรายละเอียด

กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ธุรการคนใหม่

News image

      กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ธุรการคนใหม่

อ่านรายละเอียด

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

News image

   ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

News image

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อ่านรายละเอียด

พิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”

News image

       พิธีมอบเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข”

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจัดเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีตำแหน่งงานใหม่ ของ นายกำธร ศรีสงคราม

News image

     กิจกรรมจัดเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีตำแหน่งงานใหม่ ของ นายกำธร ...

อ่านรายละเอียด

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติธุรการโรงเรียน

News image

      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติธุรการโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

News image

     งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

News image

    ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

News image

    กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการอบรมการใช้ถังขยะแบบแยกประเภท

News image

    กิจกรรมการอบรมการใช้ถังขยะแบบแยกประเภท   

อ่านรายละเอียด

การตรวจนับจำนวนนักเรียน จากคณะกรรมการตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 1

News image

    การตรวจนับจำนวนนักเรียน จากคณะกรรมการตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต ...

อ่านรายละเอียด

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

News image

    สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อ

News image

    มอบเกียรติบัตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากรทางการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561

News image

    กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561  

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ณ ค่

News image

    กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือ Elephant ...

อ่านรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ IT Talent CONNEXT ED จากบริษัท TRUE แนะนำการใช้งานห้องออกอากาศ ในโคร

News image

    เจ้าหน้าที่ IT Talent CONNEXT ED จากบริษัท TRUE แนะนำการใช้งานห้องออกอากาศ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการให้บริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

News image

   กิจกรรมการให้บริการตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเร

News image

     กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ...

อ่านรายละเอียด

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

News image

   ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านรายละเอียด

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

News image

   การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำคุณครูบรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย

News image

    กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำคุณครูบรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่รับงานกฐินสามัคคีวัดดอนตลุง

News image

  กิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมสถานที่รับงานกฐินสามัคคีวัดดอนตลุง  

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับครูบรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย

News image

  ต้อนรับครูบรรจุใหม่ สาขาวิชาเอกภาษาไทย    

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

News image

  ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

News image

   ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณ

News image

   อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมกีฬากลุ่ม เขางูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

News image

   กิจกรรมกีฬากลุ่ม เขางูเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

News image

   ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

อ่านรายละเอียด

งานมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

News image

   งานมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

อ่านรายละเอียด

พิธีอำลาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ

News image

    พิธีอำลาคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ

อ่านรายละเอียด

มอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551-2554

News image

    มอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเร

News image

    กิจกรรมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายชำนาญ ไวยากรณ์ บิดาของคุณครูกันยา ชมวงษ์

News image

   ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายชำนาญ ไวยากรณ์ บิดาของคุณครูกันยา  ...

อ่านรายละเอียด

การประชุมครู(ย่อย) ของเดือน กันยายน 2561

News image

   การประชุมครู(ย่อย) ของเดือน กันยายน 2561

อ่านรายละเอียด

ร่วมเป็นเกียรติงานรับมอบ "อาคารเรียน 100 ปี กำพล วัชรพล

News image

    ร่วมเป็นเกียรติงานรับมอบ "อาคารเรียน 100 ปี กำพล วัชรพล

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการออกกำลังกายกับเครื่องดื่มไมโล

News image

    กิจกรรมการออกกำลังกายกับเครื่องดื่มไมโล

อ่านรายละเอียด

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A

News image

   พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ...

อ่านรายละเอียด

งานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

News image

   งานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

อ่านรายละเอียด

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2561

News image

    การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

News image

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมให้ความรู้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

News image

  กิจกรรมให้ความรู้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

อ่านรายละเอียด

รับทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561

News image

  รับทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา

News image

  กิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

News image

  ประชุมครู ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียด

งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

News image

  งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียด

นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี แ

News image

    นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ...

อ่านรายละเอียด

การประชุมครู(ย่อย) ของเดือน สิงหาคม 2561

News image

    การประชุมครู(ย่อย) ของเดือน สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

News image

    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ

News image

    นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ...

อ่านรายละเอียด

การฉีดวัคซีน และเคลือบฟลูออไรด์ฟัน ประจำปีการศึกษา 2561

News image

    การฉีดวัคซีน และเคลือบฟลูออไรด์ฟัน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

จัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประชุมปฏิบัติการ Symposium 2018 “Best Practices (BP)

News image

    จัดนิทรรศการแสดงผลงานในการประชุมปฏิบัติการ Symposium 2018

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

News image

    กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

News image

    กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

News image

    กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561

News image

  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561 

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

News image

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2561  

อ่านรายละเอียด

มอบเกีียรติบัตรการอบรม การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

News image

  มอบเกีียรติบัตรการอบรม การจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561

News image

   กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

การอบรมธรรมะสำหรับนักเรียนธรรมะสัญจรจากวัดสู่โรงเรียน

News image

  การอบรมธรรมะสําหรับนักเรียน “ธรรมสัญจรจากวัดสู่โรงเรียน”

อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

News image

  การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ่านรายละเอียด

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

News image

 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

การศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

News image

  การศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

อ่านรายละเอียด

การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2561

News image

 การตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

นิเทศการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

News image

นิเทศการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

อ่านรายละเอียด

รับชมการประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)

News image

  รับชมการประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Video Conference)  

อ่านรายละเอียด

คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ เยี่ยมชมการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ปตท.

News image

  คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ เยี่ยมชมการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ Science Tournament The Time Machine ครั้

News image

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ Science Tournament The Time Machine  ครั้งที่ ...

อ่านรายละเอียด

การออกติดตามนักเรียนขาดเรียน

News image

  การออกติดตามนักเรียนขาดเรียน  

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

News image

 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

News image

  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

News image

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

News image

 ประชุมครู ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

อ่านรายละเอียด

ชี้แจงโครงการอาหารกลางวัน และ ชี้แจงการเลือกตั้งประธานนักเรียน

News image

  ชี้แจงโครงการอาหารกลางวัน และชี้แจงการเลือกประธานนักเรียน

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

News image

  กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น

News image

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

News image

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

News image

  การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

News image

  ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

News image

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

News image

  ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

News image

ประชุมครู ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียด

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

News image

   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับครูพรพิมล คงสุวรรณ์

News image

  ต้อนรับครูพรพิมล  คงสุวรรณ์

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับครูปชาวริณท์ บังกาวงษ์

News image

   ต้อนรับครูปชาวริณท์  บังกาวงษ์  

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

News image

   ต้อนรับศึกษานิเทศก์ ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2561

News image

  ประชุมครู ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 3/2561 

อ่านรายละเอียด

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

News image

   งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

News image

  เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ่านรายละเอียด

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

News image

   ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

อ่านรายละเอียด

พิธีอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

News image

   พิธีอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 3/2561

News image

  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 3/2561

อ่านรายละเอียด

สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

News image

  สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

สอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

News image

  สอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

News image

  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้น ป.1

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 2/2561

News image

   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 2/2561

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

News image

  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียด

อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

News image

   อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

อ่านรายละเอียด

ชมการแสดงเชียร์ลีดดิ้ง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

News image

  ชมการแสดงเชียร์ลีดดิ้ง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

News image

   ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

News image

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 1/2561

News image

   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1 ครั้งที่ 1/2561

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรม

News image

  ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนคุณธรรม

อ่านรายละเอียด

งานวิชาการเครือข่าย 2

News image

   งานวิชาการเครือข่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560  

อ่านรายละเอียด

ดำเนินการสอบคัดเลือก ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

News image

  ดำเนินการสอบคัดเลือก ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2 เกมส์

News image

    การแข่งขันกีฬาเครือข่าย 2 เกมส์  

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม โดยมูลนิธิ MAJOR CARE

News image

  กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม โดยมูลนิธิ MAJOR CARE

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2561

News image

  ประชุมครู ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2561

อ่านรายละเอียด

การประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

News image

   การประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

อ่านรายละเอียด

ประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง

News image

    ประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

News image

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียด

ประเมินกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ระดับอำเภอ

News image

 ประเมินกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ระดับอำเภอ

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสา

News image

  กิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

News image

 มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

News image

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป

News image

 มอบเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีพ.ศ. ...

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ร

News image

   มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...

อ่านรายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

News image

    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปี

News image

   กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูสิ้นปี พ.ศ.2560

News image

     ประชุมครูสิ้นปี พ.ศ.2560

อ่านรายละเอียด

พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ตายาย

News image

    พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ตายาย 

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ร

News image

    มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...

อ่านรายละเอียด

นำคณะครู และนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่ฉัตรทอง

News image

  นำคณะครู และนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ...

อ่านรายละเอียด

ถ่ายภาพหมู่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปี 2560

News image

   ถ่ายภาพหมู่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตลุง เพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ปี ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง

News image

    กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายบุรฉัตร ...

อ่านรายละเอียด

นำนักเรียนร่วมโครงการต้นกล้าของพ่อ (ยุว อพม.) ปีที่ 2

News image

    นำนักเรียนร่วมโครงการต้นกล้าของพ่อ (ยุว อพม.) ปีที่ 2

อ่านรายละเอียด

ตรวจรับ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ 2560

News image

   ตรวจรับ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ

News image

  กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือ Elephant ...

อ่านรายละเอียด

คณะผู้ใจดีมอบรองเท้า และอาหาร ให้กับนักเรียน

News image

      คณะผู้ใจดีมอบรองเท้า และอาหาร ให้กับนักเรียน

อ่านรายละเอียด

นำคณะครู และนักเรียนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

News image

     นำคณะครู และนักเรียนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ...

อ่านรายละเอียด

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

News image

     วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

News image

    สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

พระครู จากวัดเทพอาวาส เข้าสอนนักเรียนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2

News image

      พระครู จากวัดเทพอาวาส เข้าสอนนักเรียนธรรมศึกษา เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ...

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเครือข่าย

News image

     มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ...

อ่านรายละเอียด

พิธีอำลาคุณครูเรณู คงยิ่ง

News image

   พิธีอำลาคุณครูเรณู  คงยิ่ง

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนตลุงเกมส์" ประจำปี 2560

News image

    การแข่งขันกีฬาภายใน "ดอนตลุงเกมส์" ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และมอบทุนนักเรียนยากจน (ชุดลูกเสือ – เนตรนารี)

News image

    เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และมอบทุนนักเรียนยากจน (ชุดลูกเสือ – ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ที่ 1/2560

News image

     ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ที่  1/2560

อ่านรายละเอียด

ส่งครูฐาณิชา อร่ามคง รายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งพนักงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่

News image

    ส่งครูฐาณิชา อร่ามคง รายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งพนักงานราชการ  ณ ...

อ่านรายละเอียด

นำคณะครูโรงเรียนวัดดอนตลุงศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุทัยธานี

News image

   นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดอนตลุงศึกษาดูงาน ณ ...

อ่านรายละเอียด

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ คุณครูมิชณ อิ่มอร่าม และพิธีมอบของขวัญแสดงความ

News image

   พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ คุณครูมิชณ  อิ่มอร่าม และพิธีมอบของขวัญแสดงความยินดีกับครูฐาณิชา  ...

อ่านรายละเอียด

พิธีอำลาคุณครูมิชณ อิ่มอร่าม และคุณครูฐาณิชา อร่ามคง

News image

  พิธีอำลาคุณครูมิชณ  อิ่มอร่าม  และคุณครูฐาณิชา  อร่ามคง

อ่านรายละเอียด

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง AEK park (Army Engineer Knowledge Park)

News image

   พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง AEK park (Army Engineer Knowledge ...

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง

News image

   มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายที

News image

   กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

News image

   งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

อ่านรายละเอียด

งาน มุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

News image

   งาน มุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ครั้งที่ 8/2560 และคณะครูร่วมทำ PLC

News image

   ประชุมครู ครั้งที่ 8/2560 และคณะครูร่วมทำ PLC

อ่านรายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่

News image

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการประดิษฐ์จรวดเอ็กโซเซ่

News image

   กิจกรรมการประดิษฐ์จรวดเอ็กโซเซ่

อ่านรายละเอียด

ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560

News image

   ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

การลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนประชารัฐ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

News image

  การลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนประชารัฐ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

อ่านรายละเอียด

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ตลาดน้ำเวเนโต้

News image

   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ...

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

News image

   กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

News image

   กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

News image

   ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้บริหารการศึกษา สพป.รบ.1

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.2560

News image

   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.2560

อ่านรายละเอียด

ทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

News image

   ทัศนศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมโครงการ “รวมพลังเพื่อพ่อ ดอกไม้จันทน์ด้วยดวงใจ”

News image

    กิจกรรมโครงการ “รวมพลังเพื่อพ่อ ดอกไม้จันทน์ด้วยดวงใจ”

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

News image

   กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

News image

  กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูจิราภรณ์ ภู่ยินดี

News image

   ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ครูจิราภรณ์  ภู่ยินดี

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

News image

      กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

News image

  กิจกรรมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียด

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “เปิดโลกปิโตรเลียม”

News image

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “เปิดโลกปิโตรเลียม”

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

News image

   กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

News image

    พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม

News image

  กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล

News image

    กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560

News image

     ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560

อ่านรายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

News image

     อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อ่านรายละเอียด

ร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมศพ คุณลุงเล็ก ไวคกูล

News image

     ร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมศพ คุณลุงเล็ก ...

อ่านรายละเอียด

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

News image

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2560

News image

     ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2560

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับครู ครูสุภลัคน์ เปรมยิ่ง

News image

    ต้อนรับครู ครูสุภลัคน์  เปรมยิ่ง

อ่านรายละเอียด

การอบรมสะเต็มศึกษา

News image

   การอบรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

อ่านรายละเอียด

ส่งครูยงเยาว์ เข็มเล็ก โรงเรียนวัดเขาวัง

News image

  ส่งครูยงเยาว์ เข็มเล็ก โรงเรียนวัดเขาวัง

อ่านรายละเอียด

วันแห่งความภาคภูมิใจชาวดอนตลุงฯ

News image

วันแห่งความภาคภูมิใจ ชาวดอนตลุงฯ

อ่านรายละเอียด

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

News image

งานเลี่้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

News image

กิจกรรมมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

อ่านรายละเอียด

การประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

News image

การประกวดโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

อ่านรายละเอียด

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน

News image

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน

อ่านรายละเอียด

สอบ้็ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2559

News image

สอบ้็ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด

ค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

News image

 ค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

อ่านรายละเอียด

เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวชี้วัด

News image

 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้สู่มาตรฐานตัวชี้วัด

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเขางู

News image

ประชุมคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเขางู

อ่านรายละเอียด

การพัฒนานักเรียนสาระภาษาไทย

News image

การพัฒนานักเรียนสาระภาษาไทย

อ่านรายละเอียด

รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา

News image

  รับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อ่านรายละเอียด

ชั้นปฐมวัย-อนุบาล ไปทัศนศึกษา

News image

  ชั้นปฐมวัย-อนุบาล ไปทัศนศึกษา

อ่านรายละเอียด

ค่ายโครงการต้นกล้าของพ่อ

News image

  ค่ายโครงการต้นกล้าของพ่อ

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่

News image

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ...

อ่านรายละเอียด

มองเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

News image

มอบเกียรติบัตรแข่งชันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

อ่านรายละเอียด

การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

News image

  การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ

อ่านรายละเอียด

เข้าร่วมบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัย

News image

  เข้าร่วมบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัย

อ่านรายละเอียด

การสืบสานพระราชปริธานของพระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

News image

การสืบสานพระราชปริธานของพระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านรายละเอียด

ออกกำลังกาย

News image

กิจกรรมการออกกำลังกาย

อ่านรายละเอียด

พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

News image

  พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านรายละเอียด

สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

News image

  สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

News image

  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

News image

  การแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

อ่านรายละเอียด

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

News image

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันงาานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

News image

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

อ่านรายละเอียด

เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ฉันจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร"

News image

เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็น ผอ. ฉันจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไร"

อ่านรายละเอียด

ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559

News image

ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559

อ่านรายละเอียด

ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

News image

  ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม

อ่านรายละเอียด

งานเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ้

News image

งานเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิติ้

อ่านรายละเอียด

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

News image

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายที่ 2

News image

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 เครือข่ายที่ 2

อ่านรายละเอียด

ประเมินความยั้งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

News image

การประเมินความยั้งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

อ่านรายละเอียด

อบรมปฏิบัติการแผนป้องกันอัคคีภัย

News image

อบรมปฏิบัติการแผนป้องกันอัคคีภัย 

อ่านรายละเอียด

กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีพัฒนาวัด และโรงเรียน

News image

กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีพัฒนาวัด และโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

ทำบุญตักบาตรวันพระ

News image

ทำบุญตักบาตรวันพระ(แรม 15 ค่ำ เดือน 8)

อ่านรายละเอียด

6 สัปดาห์ประชามติ สัปดาห์ที่ 2

News image

 6 สัปดาห์ประชามติ สับดาห์ที่ 2

อ่านรายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

News image

 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

News image

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

News image

ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

News image

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย

อ่านรายละเอียด

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน

News image

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน

อ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบธรรมะศึกษา

News image

มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบธรรมศึกษา

อ่านรายละเอียด

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน

News image

การประชุมเรื่องการศึกษาดูงาน

อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำวิจัย

News image

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทำวิจัย

อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

News image

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

อ่านรายละเอียด

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2559

News image

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2559

อ่านรายละเอียด

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำการศึกษา 2559

News image

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด

ประชุมครู ครั้งที่ 1

News image

ประชุมครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

อ่านรายละเอียด

Error: Any articles to show

Error: Any articles to show

joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review